Јавни конкурси 2022. године - АРХИВА

Конкурси за 2022. годину у ОС у Врбасу

Списак кандидата - записничар Величина: 0.2 MB
Списак кандидата - РМ за АТП у писарници Величина: 0.2 MB
Списак кандидата - Виши судијски сарадник Величина: 0.2 MB
Списак кандидата - Шеф рачуноводства Величина: 0.2 MB
Исправка јавног конкурса - 25.05.2022. године Величина: 0.2 MB
Текст конкурса Величина: 0.44 MB
Образац пријаве - виши судијски помоћник Величина: 0.53 MB
Образац пријаве - судијски помоћник Величина: 0.53 MB
Образац пријаве - шеф рачуноводства Величина: 0.53 MB
Образац пријаве - РМ за АТ послове у писарници Величина: 0.53 MB
Образац пријаве - записничар Величина: 0.53 MB
Листа питања Величина: 0.19 MB
Изјава образац бр. 1 Величина: 0.18 MB
Изјава образац бр. 1а Величина: 0.19 MB